Signaltruppernas Kamratförening
  
 
 »   Aktuellt
 »   Föreningen
 »   Styrelse
 »   Stadgar
 »   Medlemskap
 »   Bildarkiv
 »   Historia
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Dokument
 »   Vi gratulerar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Aktuellt

Här presenterar Signaltruppernas Kamratförening nyheter och aktuell information.
Endast de 6 senaste nyheterna visas. Klicka här för att visa alla nyheter.


Inställd Boden-resa - 2021-05-25

RESAN TILL BODEN INSTÄLLD t.v.
Pga rådande corona-omständigheter planeras inte någon resa till BODEN under 2021 överhuvudtaget.
Inriktningen just nu är en BODENresa först Q2-Q3 under 2022.
Föreningen beklagar.
--------------------------------------------------------------------------------
Boden resan genomföres: 2021-05-25--05-27 (NY TID)

Signaltruppernas kamratförening med Upplands Regemente & LedR KF samt LedR veteraner, arrangerar en resa till Boden och gamla S3.
De medlemmar som tidigare inbetalat avgift för ursprunglig resa, återfår sina pengar.

Mera detaljer kommer utsändas efter Årsskiftet 2020 / 2021.
Kort artikel nu i nr 2/2020 av S3 tidning ”Parabolen”, där dessvärre datum är fel, skall vara 05-25--05-27.
Hösten 2021 - 2021-10-01

Föreningens styrelse överväger mht inställd Bodenresa, ett jubileum för första signalförbandet 150 år eventuellt i sb med Reg dag i oktober. Möjligen ytterligare en gemensam träff på hösten. Detta är fn mycket ”löst i kanterna” och närmare besked kan troligen lämnas till sommaren.


 Aktuellt

  • Inställd Boden-resa
RESAN TILL BODEN INST...
(2021-05-25)

  • Hösten 2021
Föreningens styrelse ...
(2021-10-01)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen