Signaltruppernas Kamratförening
  
 
 »   Aktuellt
 »   Föreningen
 »   Styrelse
 »   Stadgar
 »   Medlemskap
 »   Bildarkiv
 »   Historia
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Dokument
 »   Vi gratulerar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Medlemsskap och Årsavgift


Om medlemsskap i Signaltruppernas Kamratförening kan Du läsa i Stadgar § 3 och § 4; i övrigt enligt nedan:

Årsavgiften erlägges årligen senast per den första April.

Årsavgiften är för närvarande (2018) SEK 150.

Var och en som inträder i föreningen erlägger en årsavgift vid inträdet.

Medlem som uppnått 90 års ålder betalar ingen årsavgift fr.o.m. det kalenderår vederbörande uppnår denna ålder

Årsavgiften inbetalas till PG-konto 15 03 50 - 7, med angivande av namn och avsett medlemsår.

 Aktuellt

  • Årsmöte Oktober
ÅRSMÖTE 2020 äger rum...
(2020-10-26)

  • Resan till Boden
Boden resan genomföre...
(2021-05-25)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen