Signaltruppernas Kamratförening
  
 
 »   Aktuellt
 »   Föreningen
 »   Styrelse
 »   Stadgar
 »   Medlemskap
 »   Bildarkiv
 »   Historia
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Dokument
 »   Vi gratulerar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Historia


 

Kort om Kamratföreningen


Kungl Fälttelegrafkårens Kamratförening bildades vid ett konstituerande möte på Marieberg den 8 april 1933. Våren 1934 utkom föreningens tidskrift Fälttelegrafisten med sitt första nummer. - Inom försvarssektorn fanns vid denna tid endast ett fåtal kamratföreningar av vilka Kustartilleriets förening Vapenbröderna, bildad 1899, var äldst. 

1943 ändrades namnet till Signaltruppernas kamratförening. Tidskriften har dock fått behålla sitt gamla namn genom åren. Regementets flyttning från Marieberg till Frösunda 1941 och till Uppsala 1957 har påverkat val av plats för årsmöten mm, men inte verksamheten i stort. Samarbetet med Upplands Regementes Kamratförening, bildad 1983 i Enköping, har varit mycket gott. Successivt har även samverkan med Boden- och Karlsborgssignalisterna utvidgats och många därifrån bor i Stockholmstrakten.
 

Våra Signalregementens historia

 

 

 

 

 Upplands Regemente

1626 Upplands regemente

1904 Upplands Infanterireg:te

1928 Upplands Regemente

1957 Indraget

1937 Signalregementet

1957 Upplands Signalregemente

1974 Upplands Regemente / Fo 47/48

2000 Upplands Regemente

2007 LedR 

Ledningsregementet har efter 2007 ansvar för Försvarsmaktens lednings- och ledningssystempersonal oberoende av försvarsgren med därtill kopplad utbildningsverksamhet.

 

 

Göta Signalregemente

1944 S1 Sk (Skövde)

1957 Upplands Signalregemnetes kompani i Skövde

1958 Signalbataljonen i Skövde

1961 Göta Signalkår (Flytt till Karlsborg)

1962 Göta Signalregemente

1994 Göta signalbataljon i K3

1997 Indragning

 

Norrlands Signalregemente

1912 Telefonkompani vid Bodens Ingenjörkår

1915 Fälttelegrafkårens detachement i Boden

1925 Telegrafkompani vid Boden Ingenjörskår

1937 Signalregementets kompani i Boden ( S1 B)

1954 Signalbataljonen i Boden

1957 Norrlands Signalbataljon

1987 Norrlands Signalregemente

1994 Norrlands Signalkår

2000 Norrlands Signalbataljon i I 19

2005 Indrogs

 

 

Skolverksamhet

SignS                  1942-1945    Frösunda

"ASignS"            1945-1958    Marieberg

                           1958-1965    Uppsala (uppgick i StabSbS)

SignOAS             1943-1945    Frösunda

SignKS                1945-1957    Frösunda

SignKS                 1957-1962    Uppsala

SignKAS              1962-1965    Uppsala (uppgick i StabSbS)

SignOHS              1981 namnändring

 

StabSbS               1965 (delar ur gamla SignS)

LSC                      1991 ( Inspektionen och StabSbS)

LedC                     1997

  

 

Några Litteraturhänvisningar

 

Signaltruppernas historia; 2012; ISBN 978-91-633-9245-0

Norrlands signalregementes historia; 1992; ISBN 91-630-1001-1

S3 75 år (Lunds Universitet); 1985; P-A Lundström

”Sån´t var livet” (i Bodens fästning); 2001; ISBN 91-631-0802-X

BODEN (Fästningen,Garnisonen,Samhället); 1990;

                B-O Nyström, S Skeppstedt

Bodensignalister, berättelser och historier; 2000;

                ISBN 91-630-9652-8

Kungl. Upplands regementes historia: 1958;

               Almqvist & Wicksell 578388

Polacksbacken, en gammal lägerplats; 1982; ISBN 91-7260-640-1

Upplands regemente, Berättelser och historier; ISBN 91-630-6448-0

 Aktuellt

  • Inställd Boden-resa
RESAN TILL BODEN INST...
(2021-05-25)

  • Hösten 2021
Föreningens styrelse ...
(2021-10-01)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen