Signaltruppernas Kamratförening
  
 
 »   Aktuellt
 »   Föreningen
 »   Styrelse
 »   Stadgar
 »   Medlemskap
 »   Bildarkiv
 »   Historia
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Dokument
 »   Vi gratulerar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Vad gör vi ?


Detta gör föreningen

Signaltruppernas Kamratförening har till uppgift att vara föreningslänk mellan personer som tillhör eller har tillhört Signaltrupperna som anställda eller värnpliktiga eller som har eller har haft anknytning till Signaltrupperna genom sin yrkesverksamhet eller genom verksamhet i en frivillig försvarsorganisation. 

Exempel på aktiviteter är

Tidningen Fälttelegrafisten utkommer vanligen med två nummer per år och utsänds till alla medlemmar. Vidare deltar föreningen i arbetet inom SMKR, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund och i ett regelbundet nordiskt samarbete med föreningar i Danmark, Finland och Norge.

  • Aktuella, intressanta föredrag, ofta i anslutning till årsmötet i mars månad i Stockholm.
  • Deltagande i Upplands regementes Kamratförenings vårträff i Enköping med orienteringar och studiebesök vid regementet.
  • Hel-, eller halvdags studieresor med buss till intressanta, försvarsanknutna mål inom räckhåll
  • Någon vår- och/eller höstträff i form av studiebesök i Stockholm med omnejd.

.

 


 Aktuellt

  • Årsmöte Oktober
ÅRSMÖTE 2020 äger rum...
(2020-10-26)

  • Resan till Boden
Boden resan genomföre...
(2021-05-25)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen