Kalender
ADMIN

Året 2021-2022 planerad verksamhet

Detaljer framgår efterhand av "NYHETER" eller "DOKUMENT"

Andra halvåret 2021

  • Luncher Milis återupptages hösten, se "Nyheter" "Kalender"
  • Planering startar för firande av 150-års jubileum (Fältsignalkompani bildades 1871), berörda kallas.

Första halvåret 2022

  • Under maj 17--19, resan till BODEN, planering påbörjad.
  • Luncher MILIS fortsätter, datum kommer.......
  • Årsmöte 2022, info/inbjudan kommer.....
  • Föredrag, info kommer, f.n. ej inplanerat
  • Studiebesök, info kommer, f.n. ej inplanerat

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.