Kalender
ADMIN

Året 2021-2022 planerad verksamhet

Detaljer framgår efterhand av "NYHETER" eller "DOKUMENT"

Andra halvåret 2021

  • 20/10 föredrag signalspaning Jan-Olof Grahn, detaljer kommer
  • Luncher Milis återupptages hösten, se "Nyheter" "Kalender"
  • Planering startar för firande av 150-års jubileum (Fältsignalkompani bildades 1871), berörda kallas.

Första halvåret 2022

  • Under maj månad, resan till BODEN, idag inte detaljplanerad.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.