hit counter
Kalender
ADMIN

Historia

Signaltruppernas Kamratförening

Kungl Fälttelegrafkårens Kamratförening bildades vid ett konstituerande möte på Marieberg den 8 april 1933. Våren 1934 utkom föreningens tidskrift Fälttelegrafisten med sitt första nummer. Inom försvaret fanns vid denna tid endast ett fåtal kamratföreningar, av vilka Kustartilleriets förening Vapenbröderna, bildad 1899, var äldst. 1943 ändrades namnet till Signaltruppernas kamratförening. Tidskriften har dock fått behålla sitt ursprungliga namn genom åren.

Regementets flytt från Marieberg till Frösunda 1941 och till Uppsala 1957 samt till Enköping 1982, har påverkat val av plats för årsmöten mm, men inte verksamheten i stort. Samarbetet med Upplands Regementes Kamratförening, bildad 1983 i Enköping, har varit mycket gott. Successivt har även samverkan med Boden- och Karlsborgssignalisterna utvidgats och många därifrån bor i Stockholmstrakten.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.