hit counter
Kalender
ADMIN

Rekommenderade länkar

Här har vi samlat några länkar vi vill rekommendera för dig.Telefonapparaten Ericofon
Hemsida som berättar om denna ikoniska telefonfrån Ericsson
TELESEUM i Enköping
TELESEUM, Försvarsmaktens Försvarstelemuseum. TELESEUM visar systemoch utrustning för ledning inom totalförsvaretunder kalla kriget.
Kryptomuseum
Engelskspråkig sida massor av info om kryptomaskiner, även svenska
Försvarets Telehistoriska Samlingar
Försvarets telehistoriska samlingarmed massor av intressanta uppsatser gå in och leta.
S3 Kamratförening
S3 Kamratförening
Glömd Historia
Hemsidan presenterar ett stort antal berganläggningar och förslag på studiebesök
LedR Kamratförening
Ledningsregementets kamratförening
Försvarsmaktens telenät- och informationssystemförband
FMTIS hemsida
Signalspaning, en privat sida
En privat sida om Signalspaning som beskriver olika delar av signalspaningsverksamhet
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
KKRVA hemsida med bl.a. äldre exemplar av KKRVA tidskrift
Stockholm Signalbefälsförening
Föreningen tillhör Försvarsutbildarna
Digitalt Museum
En samlingsplats för bilder från militära muséer
Försvarsmakten
Försvarsmaktens officiella hemsida
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR
SMKR, Huvudorganisation för våra militära kamratföreningar, här finner du också länkar tillövriga kamratföreninar i försvarsmakten
LedR Veteraner
Veteraner vid LedR
Riksarkivet
Riksarkivet och Kriksarkivet beläget i ARNINGE
Veterankort
Sida för info om Veterankorten. Info finns även på FM hemsida
Björklidens gårdsmuséum på Ljusterö
Lokalt museum med en imponerande avdelning för Telefoni och d:o materiel
Militära muséer
Sveriges olika militära muséer. Se även Sveriges försvarshistoriska muséer, https://sfhm.se/
En utmärkt hemsida om GOTLAND försvar
Mycket omfattande och allsidig, studera gärna "Berganläggningar" med en mycket detaljerad redovisning av MB/CB anläggning på ön.
FHT förteckning över Kamratföreningar
FHT har skapat en lista över befintliga Kamratföreningar, kan vara gamnal
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.