hit counter
Kalender
ADMIN

Medlemsskap hos oss

Medlemsskap samt Årsavgifter i Signaltruppernas Kamratförening

Om medlemsskap i Signaltruppernas Kamratförening kan Du läsa i Stadgar § 3 och § 4; i övrigt enligt nedan:

Årsavgiften erlägges årligen senast per den första April.

Årsavgiften är för närvarande (sedan 2018) SEK 150.

Var och en som inträder i föreningen erlägger en årsavgift vid inträdet.

Medlem som uppnått 90 års ålder betalar ingen årsavgift fr.o.m. det kalenderår vederbörande uppnår denna ålder

Årsavgiften inbetalas till PG-konto 15 03 50 - 7, med angivande av namn och avsett medlemsår.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.