Kalender
ADMIN

Om Signaltruppernas Kamratförening

Signaltruppernas Kamratförening har till uppgift att vara föreningslänk mellan personer som tillhör eller har tillhört Signaltrupperna som anställda eller värnpliktiga eller som har eller har haft anknytning till Signaltrupperna genom sin yrkesverksamhet eller genom verksamhet i en frivillig försvarsorganisation.

Exempel på aktiviteter är:

Tidningen Fälttelegrafisten utkommer vanligen med två nummer per år och utsänds till alla medlemmar.

Vidare deltar föreningen i arbetet inom SMKR, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund och i ett regelbundet nordiskt samarbete med föreningar i Danmark, Finland och Norge.

Aktuella, intressanta föredrag, ofta i anslutning till årsmötet i mars månad i Stockholm.

Deltagande i Ledningsregementets Kamratförening vårträff i Enköping med orienteringar och studiebesök vid regementet.

Hel-, eller halvdags studieresor med buss till intressanta, försvarsanknutna mål inom räckhåll

Någon vår- och/eller höstträff i form av studiebesök i Stockholm med omnejd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.